Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš.


ini-dobro-svojim-prijateljima-da-ih-zadri-a-neprijateljima-da-ih-pobedi
bendžamin frenklinČinidobrosvojimprijateljimadaihzadržineprijateljimapobediČini dobrodobro svojimsvojim prijateljimaprijateljima dada ihih zadržišneprijateljima dada ihih pobedišČini dobro svojimdobro svojim prijateljimasvojim prijateljima daprijateljima da ihda ih zadržiša neprijateljima daneprijateljima da ihda ih pobedišČini dobro svojim prijateljimadobro svojim prijateljima dasvojim prijateljima da ihprijateljima da ih zadržiša neprijateljima da ihneprijateljima da ih pobedišČini dobro svojim prijateljima dadobro svojim prijateljima da ihsvojim prijateljima da ih zadržiša neprijateljima da ih pobediš

Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Nekoga je bojle imati medju neprijateljima nego medju prijateljima.Nekoga je bolje imati medju neprijateljima nego medju prijateljima.Nekoga je bolje imati među neprijateljima nego među prijateljima.Oprostite svojim neprijateljima, ali nikad ne zaboravite njihova imena.