Čini mi se kako je svaka reč nepotrebna mrlja na tišini ništavila.


ini-mi-se-kako-svaka-re-nepotrebna-mrlja-na-tiini-tavila
semjuel beketČinimisekakosvakarečnepotrebnamrljanatiininitavilaČini mimi sese kakokako jeje svakasvaka rečreč nepotrebnanepotrebna mrljamrlja nana tišinitišini ništavilaČini mi semi se kakose kako jekako je svakaje svaka rečsvaka reč nepotrebnareč nepotrebna mrljanepotrebna mrlja namrlja na tišinina tišini ništavilaČini mi se kakomi se kako jese kako je svakakako je svaka rečje svaka reč nepotrebnasvaka reč nepotrebna mrljareč nepotrebna mrlja nanepotrebna mrlja na tišinimrlja na tišini ništavilaČini mi se kako jemi se kako je svakase kako je svaka rečkako je svaka reč nepotrebnaje svaka reč nepotrebna mrljasvaka reč nepotrebna mrlja nareč nepotrebna mrlja na tišininepotrebna mrlja na tišini ništavila

Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam. -Rabindranat Tagor
svete-kad-umrem-uvaj-u-svojoj-tiini-samo-jednu-re-za-mene-voleo-sam
Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. -Majka Tereza
bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
Posle svega i dalje drugarica, sa njom priča kao sa ortakom kao da ne zna da ga voli i da je svaka njegova pogrešna reč boli …
posle-svega-i-dalje-drugarica-njom-pria-kao-ortakom-kao-da-ne-zna-da-ga-voli-i-da-svaka-njegova-pogrena-re-boli
Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi. -Stiv Džobs
dizajn-zanimljiva-re-neki-ljudi-misle-da-dizajn-znai-kako-neto-izgleda-ali-naravno-ako-pogledate-dublje-to-zapravo-kako-neto-radi