Inovativnost predstavlja razliku između vođe i sljedbenika.


inovativnost-predstavlja-razliku-izmeu-voe-i-sljedbenika
stiv džobsinovativnostpredstavljarazlikuizmeđuvođesljedbenikainovativnost predstavljapredstavlja razlikurazliku izmeđuizmeđu vođevođe ii sljedbenikainovativnost predstavlja razlikupredstavlja razliku izmeđurazliku između vođeizmeđu vođe ivođe i sljedbenikainovativnost predstavlja razliku izmeđupredstavlja razliku između vođerazliku između vođe iizmeđu vođe i sljedbenikainovativnost predstavlja razliku između vođepredstavlja razliku između vođe irazliku između vođe i sljedbenika

Inovativnost predstavlja razliku između vođe i sledbenika. -Stiv Džobs
inovativnost-predstavlja-razliku-izmeu-voe-i-sledbenika
Okrutne vođe se mijenjaju samo zato da bi nove vođe postale okrutne. -Che Guevara
okrutne-voe-se-mijenjaju-samo-zato-da-bi-nove-voe-postale-okrutne
Priroda nema principe. Ona ne pravi razliku između dobra i zla. -Anatol Frans
priroda-nema-principe-ona-ne-pravi-razliku-izmeu-dobra-i-zla
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja
Prava umetnost odoleva vremenu, za razliku od svega ostalog. -Orhan Pamuk
prava-umetnost-odoleva-vremenu-za-razliku-od-svega-ostalog