Intelektualac kaže jednostavnu stvar na komplikovan način, umetnik kaže komplikovanu stvar na jednostavan način.


intelektualac-kae-jednostavnu-stvar-na-komplikovan-nain-umetnik-kae-komplikovanu-stvar-na-jednostavan-nain
Čarls bukovskiintelektualackažejednostavnustvarnakomplikovannačinumetnikkomplikovanujednostavannačinintelektualac kažekaže jednostavnujednostavnu stvarstvar nana komplikovankomplikovan načinumetnik kažekaže komplikovanukomplikovanu stvarstvar nana jednostavanjednostavan načinintelektualac kaže jednostavnukaže jednostavnu stvarjednostavnu stvar nastvar na komplikovanna komplikovan načinumetnik kaže komplikovanukaže komplikovanu stvarkomplikovanu stvar nastvar na jednostavanna jednostavan načinintelektualac kaže jednostavnu stvarkaže jednostavnu stvar najednostavnu stvar na komplikovanstvar na komplikovan načinumetnik kaže komplikovanu stvarkaže komplikovanu stvar nakomplikovanu stvar na jednostavanstvar na jednostavan načinintelektualac kaže jednostavnu stvar nakaže jednostavnu stvar na komplikovanjednostavnu stvar na komplikovan načinumetnik kaže komplikovanu stvar nakaže komplikovanu stvar na jednostavankomplikovanu stvar na jednostavan način

Samoća je stvar ponosa: usamljenik se na veoma nadmen način utapa u sopstvenom mirisu. -Orhan Pamuk
samoa-stvar-ponosa-usamljenik-se-na-veoma-nadmen-nain-utapa-u-sopstvenom-mirisu
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Previse sam komplikovan da bi neko jednostavan mogao da se nosi sa mnom!
previse-sam-komplikovan-da-bi-neko-jednostavan-mogao-da-se-nosi-mnom
Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. -Konfučije
kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca. -Franc Kafka
postoje-dva-naina-da-se-kanjavaju-deca-nain-sportski-i-nain-nevaljalca
Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta