Inteligencija bez ambicije je poput ptice koja nema krila.


inteligencija-bez-ambicije-poput-ptice-koja-nema-krila
salvador daliinteligencijabezambicijepoputpticekojanemakrilainteligencija bezbez ambicijeambicije jeje poputpoput pticeptice kojakoja nemanema krilainteligencija bez ambicijebez ambicije jeambicije je poputje poput pticepoput ptice kojaptice koja nemakoja nema krilainteligencija bez ambicije jebez ambicije je poputambicije je poput pticeje poput ptice kojapoput ptice koja nemaptice koja nema krilainteligencija bez ambicije je poputbez ambicije je poput pticeambicije je poput ptice kojaje poput ptice koja nemapoput ptice koja nema krila

Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave. -Kineske poslovice
dete-uz-majku-poput-blaga-dete-bez-majke-poput-usamljene-vlasi-trave
Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice. -Dejl Karnegi
da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
Smrt i ljubav su dva krila koja nose siromaha na nebo. -Mikelanđelo Buonaroti
smrt-i-ljubav-su-dva-krila-koja-nose-siromaha-na-nebo