Intenzivna, neočekivana patnja prolazi brže od patnje koja je naizgled podnošljiva. Ova patnja traje godinama i da i ne primjetimo izjeda nam dušu, dok jednog dana ne postanemo nesposobni da se oslobodimo gorčine koja nas onda prati do kraja života.


intenzivna-neoekivana-patnja-prolazi-bre-od-patnje-koja-naizgled-podnoljiva-ova-patnja-traje-godinama-i-da-i-ne-primjetimo-izjeda-nam-u-dok-jednog
paulo koeljointenzivnaneočekivanapatnjaprolazibržeodpatnjekojanaizgledpodnoljivaovatrajegodinamadaneprimjetimoizjedanamduudokjednogdanapostanemonesposobniseoslobodimogorčinenasondapratidokrajaživotaneočekivana patnjapatnja prolaziprolazi bržebrže odod patnjepatnje kojakoja jeje naizglednaizgled podnošljivaova patnjapatnja trajetraje godinamagodinama ii dada ii nene primjetimoprimjetimo izjedaizjeda namnam dušudok jednogjednog danadana nene postanemopostanemo nesposobninesposobni dada sese oslobodimooslobodimo gorčinegorčine kojakoja nasnas ondaonda pratiprati dodo krajakraja životaneočekivana patnja prolazipatnja prolazi bržeprolazi brže odbrže od patnjeod patnje kojapatnje koja jekoja je naizgledje naizgled podnošljivaova patnja trajepatnja traje godinamatraje godinama igodinama i dai da ida i nei ne primjetimone primjetimo izjedaprimjetimo izjeda namizjeda nam dušudok jednog danajednog dana nedana ne postanemone postanemo nesposobnipostanemo nesposobni danesposobni da seda se oslobodimose oslobodimo gorčineoslobodimo gorčine kojagorčine koja naskoja nas ondanas onda prationda prati doprati do krajado kraja života

Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja. -Buda
raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to
Sve je skupo; samo patnja sveta je jeftina; patnja sveta je besplatna. -Viktor Igo
sve-skupo-samo-patnja-sveta-jeftina-patnja-sveta-besplatna
Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje. -Hegel
hrabrost-koja-se-bori-bolja-od-slabosti-koja-traje