Interesantna je činjenica da će čovek, što je više nesiguran, toliko više imati ekstremnih predrasuda.


interesantna-injenica-da-e-ovek-to-vie-nesiguran-toliko-vie-imati-ekstremnih-predrasuda
klint istvudinteresantnačinjenicadaćečovektovienesigurantolikoimatiekstremnihpredrasudainteresantna jeje činjenicačinjenica dada ćeće čovekšto jeje viševiše nesigurantoliko viševiše imatiimati ekstremnihekstremnih predrasudainteresantna je činjenicaje činjenica dačinjenica da ćeda će čovekšto je višeje više nesigurantoliko više imativiše imati ekstremnihimati ekstremnih predrasudainteresantna je činjenica daje činjenica da ćečinjenica da će čovekšto je više nesigurantoliko više imati ekstremnihviše imati ekstremnih predrasudainteresantna je činjenica da ćeje činjenica da će čovektoliko više imati ekstremnih predrasuda

Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo