Investicija u znanje plaća najbolje kamate.


investicija-u-znanje-plaa-najbolje-kamate
bendžamin frenklininvesticijaznanjeplaćanajboljekamateinvesticija uu znanjeznanje plaćaplaća najboljenajbolje kamateinvesticija u znanjeu znanje plaćaznanje plaća najboljeplaća najbolje kamateinvesticija u znanje plaćau znanje plaća najboljeznanje plaća najbolje kamateinvesticija u znanje plaća najboljeu znanje plaća najbolje kamate

Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju.Malo znanje koje deluje je beskonačno vrednije nego veliko znanje koje je leno.Lepotu i znanje Jelene Isinbajeve samo Puškin i Jesenjin mogu opisati. Sa bojom očiju poput ruskih breza u prolećnom lišću, sada okupanih njenim suzama. Zemlja koja je dala Jurija Gagarina, Lomonosova, najbolje hemičare, fizičare sveta… sa osmehom poput Volge, vraćaju osmeh atletici, oni, i Jusain Bolt. – (24. avgust 2008.)Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.