Ipak se svako pojedinačno znanje stiče zahvaljujući prethodnim znanjima.


ipak-se-svako-pojedinano-znanje-stie-zahvaljujui-prethodnim-znanjima
aristotelipaksesvakopojedinačnoznanjestičezahvaljujućiprethodnimznanjimaipak sese svakosvako pojedinačnopojedinačno znanjeznanje stičestiče zahvaljujućizahvaljujući prethodnimprethodnim znanjimaipak se svakose svako pojedinačnosvako pojedinačno znanjepojedinačno znanje stičeznanje stiče zahvaljujućističe zahvaljujući prethodnimzahvaljujući prethodnim znanjimaipak se svako pojedinačnose svako pojedinačno znanjesvako pojedinačno znanje stičepojedinačno znanje stiče zahvaljujućiznanje stiče zahvaljujući prethodnimstiče zahvaljujući prethodnim znanjimaipak se svako pojedinačno znanjese svako pojedinačno znanje stičesvako pojedinačno znanje stiče zahvaljujućipojedinačno znanje stiče zahvaljujući prethodnimznanje stiče zahvaljujući prethodnim znanjima

Malo znanje koje deluje je beskonačno vrednije nego veliko znanje koje je leno. -Halil Džubran
malo-znanje-koje-deluje-beskonano-vrednije-nego-veliko-znanje-koje-leno
Mudrost nije mudrost kad se stiče samo iz knjiga.
mudrost-nije-mudrost-kad-se-stie-samo-iz-knjiga
Najbjednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, vještinama i znanjima. -Ivo Andrić
najbjednija-i-najtraginija-od-svih-ovjekovih-slabosti-nesumnjivo-njegova-potpuna-nesposobnost-predvianja-koja-u-optoj-protivnosti-tolikim-njegovim
Pisanje na engleskom jeziku je genijalna tortura za grehe koji su počinjeni u prethodnim životima. -Džejms Džojs
pisanje-na-engleskom-jeziku-genijalna-tortura-za-grehe-koji-su-poinjeni-u-prethodnim-ivotima