Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži.


irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri
nikola teslaŠirenjecivilizacijesemožeuporeditiirenjemvatreprvototihaiskraondapodrhtavajućiplamenmoćnipožarkojipostajesvejačibržiŠirenje civilizacijecivilizacije sese možemože uporeditiuporediti sasa širenjemširenjem vatreprvo jetiha iskraonda podrhtavajućipodrhtavajući plamenonda moćnimoćni požarpožar kojikoji postajepostaje svesve jačijači ii bržiŠirenje civilizacije secivilizacije se možese može uporeditimože uporediti sauporediti sa širenjemsa širenjem vatreje to tihaa onda podrhtavajućionda podrhtavajući plamena onda moćnionda moćni požarmoćni požar kojipožar koji postajekoji postaje svepostaje sve jačisve jači ijači i brži

Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ. -Mahatma Gandi
prvo-te-ignoriu-onda-ti-se-smeju-onda-te-biju-i-onda-pobeuje
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika. -Čarls Bukovski
to-ovek-postaje-jai-to-biva-sve-usamljeniji-to-ista-matematika
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati