Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša.


iskoristite-ansu-ceo-ivot-ansa-ovek-koji-stigne-najdalje-obino-onaj-koji-se-usudio-da-pokua
dejl karnegiiskoristiteansuceoživotansaČovekkojistignenajdaljeobičnoonajseusudiodapokuaiskoristite šansuceo životživot jeje šansaČovek kojikoji stignestigne najdaljenajdalje jeje običnoobično onajonaj kojikoji sese usudiousudio dada pokušaceo život ježivot je šansaČovek koji stignekoji stigne najdaljestigne najdalje jenajdalje je običnoje obično onajobično onaj kojionaj koji sekoji se usudiose usudio dausudio da pokušaceo život je šansaČovek koji stigne najdaljekoji stigne najdalje jestigne najdalje je običnonajdalje je obično onajje obično onaj kojiobično onaj koji seonaj koji se usudiokoji se usudio dase usudio da pokušaČovek koji stigne najdalje jekoji stigne najdalje je običnostigne najdalje je obično onajnajdalje je obično onaj kojije obično onaj koji seobično onaj koji se usudioonaj koji se usudio dakoji se usudio da pokuša

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina