Iskustvo bez teorije je slepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra.


iskustvo-bez-teorije-slepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
imanuel kantiskustvobezteorijeslepoaliteorijaiskustvasamointelektualnaigraiskustvo bezbez teorijeteorije jeje slepoali teorijateorija bezbez iskustvaiskustva jeje samosamo intelektualnaintelektualna igraiskustvo bez teorijebez teorije jeteorije je slepoali teorija bezteorija bez iskustvabez iskustva jeiskustva je samoje samo intelektualnasamo intelektualna igraiskustvo bez teorije jebez teorije je slepoali teorija bez iskustvateorija bez iskustva jebez iskustva je samoiskustva je samo intelektualnaje samo intelektualna igraiskustvo bez teorije je slepoali teorija bez iskustva jeteorija bez iskustva je samobez iskustva je samo intelektualnaiskustva je samo intelektualna igra

Iskustvo bez teorije je slijepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. -Imanuel Kant
iskustvo-bez-teorije-slijepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati. -Leonardo da Vinči
onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati
Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi. -Meša Selimović
tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve