Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.


iskustvo-dete-misli-a-misao-dete-akcije-ne-moemo-ljude-uiti-iz-knjiga
bendžamin dizraeliiskustvodetemislimisaoakcijenemožemoljudeučitiizknjigaiskustvo jeje detedete mislimisao detedete akcijene možemomožemo ljudeljude učitiučiti iziz knjigaiskustvo je deteje dete mislia misao detemisao dete akcijene možemo ljudemožemo ljude učitiljude učiti izučiti iz knjigaiskustvo je dete mislia misao dete akcijene možemo ljude učitimožemo ljude učiti izljude učiti iz knjigane možemo ljude učiti izmožemo ljude učiti iz knjiga

Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom. -Jovan Dučić
mukarac-ima-detinjstvo-mladost-i-starost-a-ena-do-kraja-ostane-dete-i-kao-dete-sve-smatra-igrakom
Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića. -Buda
kao-to-bi-majka-rizikovala-svoj-ivot-da-zatiti-svoje-dete-svoje-jedino-dete-isto-tako-treba-negovati-bezgranino-srce-ljubavi-za-sva-bia
Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete. -Artur Šopenhauer
ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete
Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih. -Galileo Galilej
ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih
Učenje nije dečja igra, mi ne možemo učiti bez boli. -Aristotel
uenje-nije-deja-igra-mi-ne-moemo-uiti-bez-boli