Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.


iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
bertrand raseliskustvonemilosrdanučiteljprvonamda„packe”panastekondaučikakotrebapostupitiiskustvo jeje nemilosrdannemilosrdan učiteljprvo namnam dada „packe”pa nasnas tektek ondaonda učiuči kakokako trebatreba postupitiiskustvo je nemilosrdanje nemilosrdan učiteljprvo nam danam da „packe”pa nas teknas tek ondatek onda učionda uči kakouči kako trebakako treba postupitiiskustvo je nemilosrdan učiteljprvo nam da „packe”pa nas tek ondanas tek onda učitek onda uči kakoonda uči kako trebauči kako treba postupitipa nas tek onda učinas tek onda uči kakotek onda uči kako trebaonda uči kako treba postupiti

Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Kad se neko nalazi u opasnosti, treba ga prvo spasiti, a tek onda pitati kako je u nju dospeo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda – slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo.