ISPAO MI TELEFON SA UKLJUCENIM FACEBOOK-OM. Jeste li svi dobro? :-)


ispao-mi-telefon-sa-ukljucenim-facebookom-jeste-li-svi-dobro
ispaomitelefonukljucenimfacebookomjestelisvidobroispao mimi telefontelefon sasa ukljucenimjeste lili svisvi dobroispao mi telefonmi telefon satelefon sa ukljucenimjeste li svili svi dobroispao mi telefon sami telefon sa ukljucenimjeste li svi dobroispao mi telefon sa ukljucenim

Eh, da je biracko mesto bilo FACEBOOK, svi bi glasali. :)
eh-da-biracko-mesto-bilo-facebook-svi-bi-glasali
Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno. -Meša Selimović
uvek-svi-znaju-za-nesreu-i-zlo-samo-dobro-ostaje-skriveno
Jeste,da je udarim,pa da me optuze za nasilje nad zivotinjama…..posveceno
jesteda-udarimpa-da-me-optuze-za-nasilje-nad-zivotinjamaposveceno
Status veze: Jeste da sam u kondiciji al’ mi ne pada na pamet da trcim za tobom.
status-veze-jeste-da-sam-u-kondiciji-al-mi-ne-pada-na-pamet-da-trcim-za-tobom
Jeste li ikad primetili da je “Ma nek ide sve dođavola” uvek pravi odgovor. -Merilin Monro
jeste-li-ikad-primetili-da-ma-nek-ide-sve-doavola-uvek-pravi-odgovor