Ispuzali su grabljivci, pa lažljivci, snalažljivci. A ljudi ćutali, a šta bi drugo? I šaptali da ovo ne može dugo.


ispuzali-su-grabljivci-pa-ljivci-snalaljivci-a-ljudi-utali-a-bi-drugo-i-aptali-da-ovo-ne-moe-dugo
Đorđe balaševićispuzalisugrabljivcipalažljivcisnalažljivciljudićutalitabidrugoaptalidaovonemožedugoispuzali susu grabljivcipa lažljivciljudi ćutališta bibi drugoi šaptališaptali dada ovoovo nene možemože dugoispuzali su grabljivcia ljudi ćutalia šta bišta bi drugoi šaptali dašaptali da ovoda ovo neovo ne možene može dugoa šta bi drugoi šaptali da ovošaptali da ovo neda ovo ne možeovo ne može dugoi šaptali da ovo nešaptali da ovo ne možeda ovo ne može dugo

Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui
Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan. -Rej Čarls
za-mene-muzika-zabava-drugo-moe-biti-zapravo-to-jedini-jezik-za-koji-znam-da-univerzalan
Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti