Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo.


ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
aleksandar dimaČistaljubavsumnjanemoguživetizajednonavratimagdejednouđekaopismodrugovećranijeizaloČista ljubavljubav ii sumnjasumnja nene mogumogu živetiživeti zajednona vratimavratima gdegde jednojedno uđeuđe kaokao pismodrugo jeje većveć ranijeranije izašloČista ljubav iljubav i sumnjai sumnja nesumnja ne mogune mogu živetimogu živeti zajednona vratima gdevratima gde jednogde jedno uđejedno uđe kaouđe kao pismodrugo je većje već ranijeveć ranije izašloČista ljubav i sumnjaljubav i sumnja nei sumnja ne mogusumnja ne mogu živetine mogu živeti zajednona vratima gde jednovratima gde jedno uđegde jedno uđe kaojedno uđe kao pismodrugo je već ranijeje već ranije izašloČista ljubav i sumnja neljubav i sumnja ne mogui sumnja ne mogu živetisumnja ne mogu živeti zajednona vratima gde jedno uđevratima gde jedno uđe kaogde jedno uđe kao pismodrugo je već ranije izašlo

Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra. -Herman Hese
bol-i-uivanje-mogu-liiti-jedno-na-drugo-kao-brat-i-sestra
Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš. -Stiven King
moja-me-nesrea-nauila-samo-jedno-jedini-nain-da-se-nastavi-iveti-nastaviti-iveti-rei-mogu-ja-to-i-kad-zapravo-ne-moe
Ljubav i moral nisu rođeni zajedno, niti se voze istim kolima: jedno je stvar Božja, a drugo pronalazak čovekov. -Jovan Dučić
ljubav-i-moral-nisu-roeni-zajedno-niti-se-voze-istim-kolima-jedno-stvar-boja-a-drugo-pronalazak-ovekov
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni