Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.


isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
fridrih ničeistiafektisukodmukarcaženeipakrazličititempustoganemakrajanesporazumimaizmeđuženeisti afektiafekti susu kodkod muškarcamuškarca ii ženežene ipakipak različitirazličiti uu tempustoga nemanema krajakraja nesporazumimanesporazumima izmeđuizmeđu muškarcamuškarca ii ženeisti afekti suafekti su kodsu kod muškarcakod muškarca imuškarca i ženei žene ipakžene ipak različitiipak različiti urazličiti u tempustoga nema krajanema kraja nesporazumimakraja nesporazumima izmeđunesporazumima između muškarcaizmeđu muškarca imuškarca i ženeisti afekti su kodafekti su kod muškarcasu kod muškarca ikod muškarca i ženemuškarca i žene ipaki žene ipak različitižene ipak različiti uipak različiti u tempustoga nema kraja nesporazumimanema kraja nesporazumima izmeđukraja nesporazumima između muškarcanesporazumima između muškarca iizmeđu muškarca i ženeisti afekti su kod muškarcaafekti su kod muškarca isu kod muškarca i ženekod muškarca i žene ipakmuškarca i žene ipak različitii žene ipak različiti užene ipak različiti u tempustoga nema kraja nesporazumima izmeđunema kraja nesporazumima između muškarcakraja nesporazumima između muškarca inesporazumima između muškarca i žene

Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca.Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to – ljubav.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to - ljubav.Život muškarca je slava, život žene – ljubav.