Istina je da je život ukusan, strašan, šarmantan, zastrašujuć, sladak, gorak, i to je sve.


istina-da-ivot-ukusan-straan-armantan-zastrauju-sladak-gorak-i-to-sve
anatol fransistinadaživotukusanstraanarmantanzastraujućsladakgoraktosveistina jeje dada jeje životživot ukusanje sveistina je daje da jeda je životje život ukusani to jeistina je da jeje da je životda je život ukusani to je sveistina je da je životje da je život ukusan

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže. -Ajn Rand
istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
Svaki slatkiš izgleda s vana ukusan dok ga ne okusiš iznutra. -Poslovice korisnika
svaki-slatki-izgleda-s-vana-ukusan-dok-ga-ne-okusi-iznutra