Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.


istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek
frančesko petrarkaistinadamivolimoživotnezatotosmonavikliživimonegovolimouvekpostojinetoludostiljubavialii uludiluuvekrazumaistina jeje dada mimi volimovolimo životživot –– nene zatozato štošto smosmo naviklinavikli dada živimonego zatozato štošto smosmo naviklinavikli dada volimouvek postojipostoji neštonešto ludostiludosti uu ljubaviali i ui u ludiluludilu uvekuvek postojipostoji neštonešto razumaistina je daje da mida mi volimomi volimo životvolimo život –život – ne– ne zatone zato štozato što smošto smo naviklismo navikli danavikli da živimonego zato štozato što smošto smo naviklismo navikli danavikli da volimouvek postoji neštopostoji nešto ludostinešto ludosti uludosti u ljubaviali i u ludilui u ludilu uvekludilu uvek postojiuvek postoji neštopostoji nešto razuma

Zemlja na kojoj živimo biće bolja ili lošija shodno tome koliko smo mi dobri ili loši. I tu stupa na scenu snaga ljubavi, jer kad volimo uvek želimo da budemo bolji nego što jesmo. -Paulo Koeljo
zemlja-na-kojoj-ivimo-bie-bolja-ili-loija-shodno-tome-koliko-smo-mi-dobri-ili-loi-i-stupa-na-scenu-snaga-ljubavi-jer-kad-volimo-uvek-elimo-da-budemo
Niko ne voli žene zato što su lijepe ili ružne, glupe ili inteligentne. Mi volimo zato što volimo. -Onore de Balzak
niko-ne-voli-ene-zato-to-su-lijepe-ili-rune-glupe-ili-inteligentne-mi-volimo-zato-to-volimo
Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. -Franc Kafka
strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli
Mi smo ljubavnici i zato ne možemo da prestanemo da se volimo. -Marguerite Duras
mi-smo-ljubavnici-i-zato-ne-moemo-da-prestanemo-da-se-volimo
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo