Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.


istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
nikolaj velimirovićistinairaviadubljaodvasionezatoseistinanemožeznationaotkritiduhovnomčovekukaotodanznatinootvorenomokuistina jeje širaviša ii dubljadublja odod vasionezato sese istinaistina nene možemože znatiznati –– onaona sese možemože otkritiotkriti duhovnomduhovnom čovekukao štošto sese dandan nene možemože znatino možemože sese otkritiotkriti otvorenomotvorenom okuistina je širaviša i dubljai dublja oddublja od vasionezato se istinase istina neistina ne možene može znatimože znati –znati – ona– ona seona se možese može otkritimože otkriti duhovnomotkriti duhovnom čovekukao što sešto se danse dan nedan ne možene može znatino može semože se otkritise otkriti otvorenomotkriti otvorenom oku

Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći. -Paulo Koeljo
ono-to-izgubljeno-ne-moe-se-vratiti-treba-znati-prepoznati-ono-to-e-tek-doi
Šta je jezik sred ustiju, kaž’te mudri ljudi? To je ključ na sehari rizničara mudrosti! Dok je ona zaključana, ne može se znati da l’ je zlatar il’ prodaje bezvrijedne stvari. -Sadi
jezik-sred-ustiju-kate-mudri-ljudi-to-klju-na-sehari-rizniara-mudrosti-dok-ona-zakljuana-ne-moe-se-znati-da-l-zlatar-prodaje-bezvrijedne-stvari