Istina koja nije izrečena u pravo vreme gora je od laži.


istina-koja-nije-izreena-u-pravo-vreme-gora-od-i
ivan turgenjevistinakojanijeizrečenapravovremegoraodlažiistina kojakoja nijenije izrečenaizrečena uu pravopravo vremevreme goragora jeje odod lažiistina koja nijekoja nije izrečenanije izrečena uizrečena u pravou pravo vremepravo vreme goravreme gora jegora je odje od lažiistina koja nije izrečenakoja nije izrečena unije izrečena u pravoizrečena u pravo vremeu pravo vreme gorapravo vreme gora jevreme gora je odgora je od lažiistina koja nije izrečena ukoja nije izrečena u pravonije izrečena u pravo vremeizrečena u pravo vreme gorau pravo vreme gora jepravo vreme gora je odvreme gora je od laži

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme. -Čarli Čaplin
mislim-da-jedna-od-ivotnih-ironija-initi-pogrenu-stvar-u-pravo-vreme