Istina je na strani ugnjetavanih.


istina-na-strani-ugnjetavanih
malkolm iksistinanastraniugnjetavanihistina jeje nana stranistrani ugnjetavanihistina je naje na stranina strani ugnjetavanihistina je na stranije na strani ugnjetavanihistina je na strani ugnjetavanih

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
Revolucija je diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima. -Fidel Kastro
revolucija-diktatura-ugnjetavanih-nad-ugnjetavaima
Sreća je na strani onoga koji se usudi. -Vergilije
srea-na-strani-onoga-koji-se-usudi
Ako je Bog na vašoj strani, sve postaje čisto i jasno. -Ajrton Sena
ako-bog-na-vaoj-strani-sve-postaje-isto-i-jasno