Istina se izgubi u suvišnom raspravljanju.


istina-se-izgubi-u-suvinom-raspravljanju
horacijeistinaseizgubisuvinomraspravljanjuistina sese izgubiizgubi uu suvišnomsuvišnom raspravljanjuistina se izgubise izgubi uizgubi u suvišnomu suvišnom raspravljanjuistina se izgubi use izgubi u suvišnomizgubi u suvišnom raspravljanjuistina se izgubi u suvišnomse izgubi u suvišnom raspravljanju

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra