Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.


istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade
viktor igoistinitoililažnoonotosepričaljudimaimačetotolikoznačajanjihovuživotunaročitonjihovojsudbinikaooniradeistinito iliili lažnoono štošto sese pričapriča oo ljudimaljudima imaima četočeto tolikotoliko značajaznačaja uu njihovunjihovu životui naročitonaročito uu njihovojnjihovoj sudbinikao ii onoono štošto onioni radeistinito ili lažnoono što sešto se pričase priča opriča o ljudimao ljudima imaljudima ima četoima četo tolikočeto toliko značajatoliko značaja uznačaja u njihovuu njihovu životui naročito unaročito u njihovoju njihovoj sudbinikao i onoi ono štoono što oništo oni radeono što se pričašto se priča ose priča o ljudimapriča o ljudima imao ljudima ima četoljudima ima četo tolikoima četo toliko značajačeto toliko značaja utoliko značaja u njihovuznačaja u njihovu životui naročito u njihovojnaročito u njihovoj sudbinikao i ono štoi ono što oniono što oni radeono što se priča ošto se priča o ljudimase priča o ljudima imapriča o ljudima ima četoo ljudima ima četo tolikoljudima ima četo toliko značajaima četo toliko značaja učeto toliko značaja u njihovutoliko značaja u njihovu životui naročito u njihovoj sudbinikao i ono što onii ono što oni rade

Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije. -Nikolaj Velimirović
samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive. -Duško Radović
ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive
Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah. -Alfred Hičkok
ja-sam-filantrop-pruam-ljudima-ono-to-oni-ele-ljudi-vole-osetiti-uas-i-strah