Istinske osećaje imam prema sebi samo kad sam neopisivo nesrećan.


istinske-oseaje-imam-prema-sebi-samo-kad-sam-neopisivo-nesrean
franc kafkaistinskeosećajeimampremasebisamokadsamneopisivonesrećanistinske osećajeosećaje imamimam premaprema sebisebi samosamo kadkad samsam neopisivoneopisivo nesrećanistinske osećaje imamosećaje imam premaimam prema sebiprema sebi samosebi samo kadsamo kad samkad sam neopisivosam neopisivo nesrećanistinske osećaje imam premaosećaje imam prema sebiimam prema sebi samoprema sebi samo kadsebi samo kad samsamo kad sam neopisivokad sam neopisivo nesrećanistinske osećaje imam prema sebiosećaje imam prema sebi samoimam prema sebi samo kadprema sebi samo kad samsebi samo kad sam neopisivosamo kad sam neopisivo nesrećan

Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima.Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .