Istinske osećaje imam prema sebi samo kad sam neopisivo nesrećan.


istinske-oseaje-imam-prema-sebi-samo-kad-sam-neopisivo-nesrean
franc kafkaistinskeosećajeimampremasebisamokadsamneopisivonesrećanistinske osećajeosećaje imamimam premaprema sebisebi samosamo kadkad samsam neopisivoneopisivo nesrećanistinske osećaje imamosećaje imam premaimam prema sebiprema sebi samosebi samo kadsamo kad samkad sam neopisivosam neopisivo nesrećanistinske osećaje imam premaosećaje imam prema sebiimam prema sebi samoprema sebi samo kadsebi samo kad samsamo kad sam neopisivokad sam neopisivo nesrećanistinske osećaje imam prema sebiosećaje imam prema sebi samoimam prema sebi samo kadprema sebi samo kad samsebi samo kad sam neopisivosamo kad sam neopisivo nesrećan

Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…
mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-oseaje-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima. -Fransis Bejkon
budi-iskren-prema-sebi-kako-ne-bi-bio-an-prema-drugima
Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥
tee-prikrivati-oseaje-koje-imamo-nego-glumiti-oseaje-koje-nemamo