Isto vreme uvek je duže onome ko čeka, nego onome ko dolazi.


isto-vreme-uvek-e-onome-ko-eka-nego-onome-ko-dolazi
ljiljana habjanović-djurovićistovremeuvekdužeonomekočekanegodolaziisto vremevreme uvekuvek jeje dužeduže onomeonome koko čekanego onomeonome koko dolaziisto vreme uvekvreme uvek jeuvek je dužeje duže onomeduže onome koonome ko čekanego onome koonome ko dolaziisto vreme uvek jevreme uvek je dužeuvek je duže onomeje duže onome koduže onome ko čekanego onome ko dolaziisto vreme uvek je duževreme uvek je duže onomeuvek je duže onome koje duže onome ko čeka

Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća. -Migel de Servantes
ne-veruj-onome-koji-izdaleka-dolazi-ve-onome-koji-se-odande-vraa
Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo. -Žan Žak Ruso
manje-uivamo-u-onome-to-smo-postigli-nego-u-onome-emu-se-nadamo
Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima
Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. -Ivo Andrić 
ono-to-najlepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza