Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.


istorija-se-ponavlja-ali-svaki-put-sve-vie-ko
teodor ruzveltistorijaseponavljaalisvakiputsveviekotaistorija sese ponavljaali svakisvaki putput svesve viševiše koštaistorija se ponavljaali svaki putsvaki put sveput sve višesve više koštaali svaki put svesvaki put sve višeput sve više koštaali svaki put sve višesvaki put sve više košta

Istorija ima tendenciju da se ponavlja: prvi puta kao tragedija, drugi puta kao farsa. -Hegel
istorija-ima-tendenciju-da-se-ponavlja-prvi-puta-kao-tragedija-drugi-puta-kao-farsa
I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim