Italijani bi na ovom svetom brijegu podigli crkvu, Amerikanci bazu, Francuzi hotel, a Libanci kockarnicu. Bugari bi ovdje sagradili veliki naučni institut za borbu protiv zagraničnog sujevjerja. Turci bi po običaju podigli karaulu, a Beograđani bi otvorili kafanu Kod prvog greha. Arabljani nisu podigli ništa.


italijani-bi-na-ovom-svetom-brijegu-podigli-crkvu-amerikanci-bazu-francuzi-hotel-a-libanci-kockarnicu-bugari-bi-ovdje-sagradili-veliki-nau-institut-za
zulfikar zuko džumhuritalijanibinaovomsvetombrijegupodiglicrkvuamerikancibazufrancuzihotellibancikockarnicubugariovdjesagradilivelikinaučniinstitutzaborbuprotivzagraničnogsujevjerjaturcipoobičajukaraulubeograđaniotvorilikafanukodprvoggrehaarabljaninisunitaitalijani bibi nana ovomovom svetomsvetom brijegubrijegu podiglipodigli crkvuamerikanci bazufrancuzi hotellibanci kockarnicubugari bibi ovdjeovdje sagradilisagradili velikiveliki naučninaučni institutinstitut zaza borbuborbu protivprotiv zagraničnogzagraničnog sujevjerjaturci bibi popo običajuobičaju podiglipodigli karaulubeograđani bibi otvoriliotvorili kafanukafanu kodkod prvogprvog grehaarabljani nisunisu podiglipodigli ništaitalijani bi nabi na ovomna ovom svetomovom svetom brijegusvetom brijegu podiglibrijegu podigli crkvua libanci kockarnicubugari bi ovdjebi ovdje sagradiliovdje sagradili velikisagradili veliki naučniveliki naučni institutnaučni institut zainstitut za borbuza borbu protivborbu protiv zagraničnogprotiv zagraničnog sujevjerjaturci bi pobi po običajupo običaju podigliobičaju podigli karaulua beograđani bibeograđani bi otvorilibi otvorili kafanuotvorili kafanu kodkafanu kod prvogkod prvog grehaarabljani nisu podiglinisu podigli ništa

Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. -Jovan Dučić
ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje. -Meša Selimović
svi-me-gledajte-krivo-ljutite-se-odmahujte-glavom-svejedno-mi-ovdje-sam-ne-odriem-se-veze-od-koje-nemam-blie-raspnite-me-ako-hoete-za-ovu-ljubav-zar
Vi nikada neće učiniti ništa u ovom svetu bez hrabrosti. To je najveći kvalitet uma uz čast. -Aristotel
vi-nikada-nee-uiniti-u-ovom-svetu-bez-hrabrosti-to-najvei-kvalitet-uma-uz-ast
Ljudi nisu razumeli zašto moja mama dozvoljava ovom slepom klincu da radi stvari kao da skuplja drvo za ogrev. Al njen fazon je bio: On je možda slep, al nije glup. -Rej Čarls
ljudi-nisu-razumeli-zato-moja-mama-dozvoljava-ovom-slepom-klincu-da-radi-stvari-kao-da-skuplja-drvo-za-ogrev-al-njen-fazon-bio-on-moda-slep-al-nije