Čitanje neke dobre knjige korisno je po zdravlje kao i telesno vežbanje.


itanje-neke-dobre-knjige-korisno-po-zdravlje-kao-i-telesno-vebanje
imanuel kantČitanjenekedobreknjigekorisnopozdravljekaotelesnovežbanjeČitanje nekeneke dobredobre knjigeknjige korisnokorisno jeje popo zdravljezdravlje kaokao ii telesnotelesno vežbanjeČitanje neke dobreneke dobre knjigedobre knjige korisnoknjige korisno jekorisno je poje po zdravljepo zdravlje kaozdravlje kao ikao i telesnoi telesno vežbanjeČitanje neke dobre knjigeneke dobre knjige korisnodobre knjige korisno jeknjige korisno je pokorisno je po zdravljeje po zdravlje kaopo zdravlje kao izdravlje kao i telesnokao i telesno vežbanjeČitanje neke dobre knjige korisnoneke dobre knjige korisno jedobre knjige korisno je poknjige korisno je po zdravljekorisno je po zdravlje kaoje po zdravlje kao ipo zdravlje kao i telesnozdravlje kao i telesno vežbanje

Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte.Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život.Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti.Sve dobre knjige imaju jednu stvar zajedničku - istinitije su nego što bi to bilo da se stvarno dogode.Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta.