Živi kako možeš, kad ne možeš onako kako hoćeš.


ivi-kako-moe-kad-ne-moe-onako-kako-hoe
latinske posloviceŽivikakomožekadnemožeonakohoćeŽivi kakokako možeškad nene možešmožeš onakoonako kakokako hoćešŽivi kako možeškad ne možešne možeš onakomožeš onako kakoonako kako hoćeškad ne možeš onakone možeš onako kakomožeš onako kako hoćeškad ne možeš onako kakone možeš onako kako hoćeš

Ako budali ne možeš pomoći da se opameti, pa kako misliš da će ona tebi kad ti zatreba. -Poslovice korisnika
ako-budali-ne-moe-pomoi-da-se-opameti-pa-kako-misli-da-e-ona-tebi-kad-ti-zatreba
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronae-razliito