Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.


ivi-svaki-dan-kao-da-posljednji-i-ne-zaboravi-da-se-bog-brine-za-svoju-djecu
paulo koeljoŽivisvakidankaodaposljednjinezaboravisebogbrinezasvojudjecuŽivi svakisvaki dandan kaokao dada jeje posljednjiposljednji ii nene zaboravizaboravi dada sese bogbog brinebrine zaza svojusvoju djecuŽivi svaki dansvaki dan kaodan kao dakao da jeda je posljednjije posljednji iposljednji i nei ne zaboravine zaboravi dazaboravi da seda se bogse bog brinebog brine zabrine za svojuza svoju djecuŽivi svaki dan kaosvaki dan kao dadan kao da jekao da je posljednjida je posljednji ije posljednji i neposljednji i ne zaboravii ne zaboravi dane zaboravi da sezaboravi da se bogda se bog brinese bog brine zabog brine za svojubrine za svoju djecuŽivi svaki dan kao dasvaki dan kao da jedan kao da je posljednjikao da je posljednji ida je posljednji i neje posljednji i ne zaboraviposljednji i ne zaboravi dai ne zaboravi da sene zaboravi da se bogzaboravi da se bog brineda se bog brine zase bog brine za svojubog brine za svoju djecu

Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Ne postoji grad na svetu, kao što je Beograd, u kome je svaki dan – istorijski. -Momo Kapor
ne-postoji-grad-na-svetu-kao-to-beograd-u-kome-svaki-dan-istorijski