Živi svoje hoću a ne tuđe trebalo bi :)))


ivi-svoje-hou-a-ne-e-trebalo-bi
ŽivisvojehoćunetuđetrebalobiŽivi svojesvoje hoćune tuđetuđe trebalotrebalo biŽivi svoje hoćuhoću a nea ne tuđene tuđe trebalotuđe trebalo bisvoje hoću a nehoću a ne tuđea ne tuđe trebalone tuđe trebalo biŽivi svoje hoću a nesvoje hoću a ne tuđehoću a ne tuđe trebaloa ne tuđe trebalo bi

Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.
mogu-ja-imati-kojeg-hou-al-neu-hou-tebe-i-ima-da-me-eni-i-nema-rasprave
Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
Ljudi ne vide svoje greske, al im tuđe nikad ne izmaknu
ljudi-ne-vide-svoje-greske-al-im-e-nikad-ne-izmaknu
zivim za svoje da a ne za tudje trebalo bi…..
zivim-za-svoje-da-a-ne-za-tudje-trebalo-bi
Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e