Živjeti je divno – čak i kad čovjek nije zaljubljen.


ivjeti-divno-ak-i-kad-ovjek-nije-zaljubljen
maksim gorkiŽivjetidivnočakkadčovjeknijezaljubljenŽivjeti jeje divnodivno –– čakčak ii kadkad čovjekčovjek nijenije zaljubljenŽivjeti je divnoje divno –divno – čak– čak ičak i kadi kad čovjekkad čovjek niječovjek nije zaljubljenŽivjeti je divno –je divno – čakdivno – čak i– čak i kadčak i kad čovjeki kad čovjek nijekad čovjek nije zaljubljenŽivjeti je divno – čakje divno – čak idivno – čak i kad– čak i kad čovjekčak i kad čovjek nijei kad čovjek nije zaljubljen

Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Možeš uvek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen.