Živjeti je divno – čak i kad čovjek nije zaljubljen.


ivjeti-divno-ak-i-kad-ovjek-nije-zaljubljen
maksim gorkiŽivjetidivnočakkadčovjeknijezaljubljenŽivjeti jeje divnodivno –– čakčak ii kadkad čovjekčovjek nijenije zaljubljenŽivjeti je divnoje divno –divno – čak– čak ičak i kadi kad čovjekkad čovjek niječovjek nije zaljubljenŽivjeti je divno –je divno – čakdivno – čak i– čak i kadčak i kad čovjeki kad čovjek nijekad čovjek nije zaljubljenŽivjeti je divno – čakje divno – čak idivno – čak i kad– čak i kad čovjekčak i kad čovjek nijei kad čovjek nije zaljubljen

Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše. -Džek London
ivot-nije-samo-imati-dobre-karte-ve-i-dobro-odigrati-ak-i-kad-su-loe
Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije. -Ajrton Sena
vrlo-vano-ak-i-kad-va-automobil-nije-najbolji-verovati-kako-e-uvek-doi-bolja-trka-to-deo-moje-motivacije
Možeš uvek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen