Život bez načela je brod bez kormila – Gandhi


ivot-bez-naela-brod-bez-kormila-gandhi
ŽivotbeznačelabrodkormilagandhiŽivot bezbez načelanačela jeje brodbrod bezbez kormilakormila –– gandhiŽivot bez načelabez načela jenačela je brodje brod bezbrod bez kormilabez kormila –kormila – gandhiŽivot bez načela jebez načela je brodnačela je brod bezje brod bez kormilabrod bez kormila –bez kormila – gandhiŽivot bez načela je brodbez načela je brod beznačela je brod bez kormilaje brod bez kormila –brod bez kormila – gandhi

Život bez principa je brod bez kormila.Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.Život bez principa je brod bez kormilara.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Meni su ljudi uvek miliji od načela, a najmiliji na svetu su mi ljudi bez ikakvih načela.