Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.


ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne
halil džubranŽivotbezpobunekaogodinaprolećapobunaistineprolecesuvojneplodnojpustinjiŽivotpobunaistinajesusvetotrojstvokojesenemožeodvajatimenjatiŽivot bezbez pobunepobune jeje kaokao godinagodina bezbez prolećapobuna bezbez istineistine jeje kaokao proleceprolece uu suvojneplodnoj pustinjipobuna ii istinaistina jesujesu svetosveto trojstvotrojstvo kojekoje sese nene možemože odvajatiodvajati nini menjatiŽivot bez pobunebez pobune jepobune je kaoje kao godinakao godina bezgodina bez prolećapobuna bez istinebez istine jeistine je kaoje kao prolecekao prolece uprolece u suvojpobuna i istinai istina jesuistina jesu svetojesu sveto trojstvosveto trojstvo kojetrojstvo koje sekoje se nese ne možene može odvajatimože odvajati niodvajati ni menjati

Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati. -Halil Džubran
ljubav-bez-lepote-kao-cvee-bez-mirisa-a-tek-plodovi-bez-semenki-ivot-ljubav-i-lepota-jesu-sveto-trojstvo-u-jednome-slobodnom-nezavisnom-biu-ono-se
Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika. -Stiven King
ivot-bez-knjiga-edan-ivot-a-ivot-bez-poezije-kao-ivot-bez-slika
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Život bez načela je brod bez kormila – Gandhi
ivot-bez-naela-brod-bez-kormila-gandhi