Život bez radosti, pokreta i novine i nije život nego golo postojanje, robovanje životu.


ivot-bez-radosti-pokreta-i-novine-i-nije-ivot-nego-golo-postojanje-robovanje-ivotu
ivo andrićŽivotbezradostipokretanovineniježivotnegogolopostojanjerobovanježivotuŽivot bezbez radostipokreta ii novinenovine ii nijenije životživot negonego gologolo postojanjerobovanje životuŽivot bez radostipokreta i novinei novine inovine i nijei nije životnije život negoživot nego golonego golo postojanjepokreta i novine ii novine i nijenovine i nije životi nije život negonije život nego goloživot nego golo postojanjepokreta i novine i nijei novine i nije životnovine i nije život negoi nije život nego golonije život nego golo postojanje

Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika. -Stiven King
ivot-bez-knjiga-edan-ivot-a-ivot-bez-poezije-kao-ivot-bez-slika
Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne
Pa u tome i jeste sve - vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati, bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje - nego lutanje. -Meša Selimović
pa-u-tome-i-jeste-sve-vraati-se-s-jedne-ke-na-zemlji-eznuti-polaziti-i-ponovo-stizati-bez-te-ke-za-koju-vezan-ivot-nije-odlaenje-i-vraanje-nego