Život bi bio tako divan kad bi znali šta činiti s njim.


ivot-bi-bio-tako-divan-kad-bi-znali-initi-s-njim
greta garboŽivotbibiotakodivankadznalitačinitinjimŽivot bibi biobio takotako divandivan kadkad bibi znaliznali štašta činitičiniti ss njimŽivot bi biobi bio takobio tako divantako divan kaddivan kad bikad bi znalibi znali štaznali šta činitišta činiti sčiniti s njimŽivot bi bio takobi bio tako divanbio tako divan kadtako divan kad bidivan kad bi znalikad bi znali štabi znali šta činitiznali šta činiti sšta činiti s njimŽivot bi bio tako divanbi bio tako divan kadbio tako divan kad bitako divan kad bi znalidivan kad bi znali štakad bi znali šta činitibi znali šta činiti sznali šta činiti s njim

Život bi mogao biti predivan kad bi nas ljudi znali ostaviti na miru. -Čarli Čaplin
ivot-bi-mogao-biti-predivan-kad-bi-nas-ljudi-znali-ostaviti-na-miru
Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za