Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro.


ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro
ernest hemingvejŽivotbilokojegčovekasezavravanaistinačinjedinarazlikasudetaljikakokoživeoumroŽivot bilobilo kojegkojeg čovekačoveka sese završavazavršava nana istiisti načinjedina razlikarazlika susu detaljidetalji kakokako jeje koko živeoživeo ii kakokako jeje koko umroŽivot bilo kojegbilo kojeg čovekakojeg čoveka sečoveka se završavase završava nazavršava na istina isti načinjedina razlika surazlika su detaljisu detalji kakodetalji kako jekako je koje ko živeoko živeo iživeo i kakoi kako jekako je koje ko umroŽivot bilo kojeg čovekabilo kojeg čoveka sekojeg čoveka se završavačoveka se završava nase završava na istizavršava na isti načinjedina razlika su detaljirazlika su detalji kakosu detalji kako jedetalji kako je kokako je ko živeoje ko živeo iko živeo i kakoživeo i kako jei kako je kokako je ko umroŽivot bilo kojeg čoveka sebilo kojeg čoveka se završavakojeg čoveka se završava načoveka se završava na istise završava na isti načinjedina razlika su detalji kakorazlika su detalji kako jesu detalji kako je kodetalji kako je ko živeokako je ko živeo ije ko živeo i kakoko živeo i kako ježiveo i kako je koi kako je ko umro

Tko ima zasto zbog kojeg živi, može se nositi s gotovo bilo kojim kako. -Fridrih Niče
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Tko ima
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju
Prokleto je to zlo da bilo kojeg čoveka obuzme predmet izučavanja kao što je moj mene. -Čarls Darvin
prokleto-to-zlo-da-bilo-kojeg-oveka-obuzme-predmet-izuavanja-kao-to-moj-mene
Svi smo mi deca. Jedina razlika je u našim igračkama. -Ajrton Sena
svi-smo-mi-deca-jedina-razlika-u-naim-igrakama