Život je film u tvojoj režiji, pazi kome daješ glavne uloge.


ivot-film-u-tvojoj-reiji-pazi-kome-daje-glavne-uloge
ŽivotfilmtvojojrežijipazikomedajeglavneulogeŽivot jeje filmfilm uu tvojojtvojoj režijipazi komekome daješdaješ glavneglavne ulogeŽivot je filmje film ufilm u tvojoju tvojoj režijipazi kome daješkome daješ glavnedaješ glavne ulogeŽivot je film uje film u tvojojfilm u tvojoj režijipazi kome daješ glavnekome daješ glavne ulogeŽivot je film u tvojojje film u tvojoj režijipazi kome daješ glavne uloge

Ko će ikada napisati film u kome ja dobijam neku devojku? JA! -Džon Kliz
ko-e-ikada-napisati-film-u-kome-ja-dobijam-neku-devojku-ja
Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme. -Demokrit
ivot-bez-ijedne-gozbe-dug-put-na-kome-nema-krme
Puno zujiš malo meda daješ :)
puno-zuji-malo-meda-daje
Ne dopusti da te školovanje spreči u tvojoj edukaciji. -Mark Tven
ne-dopusti-da-te-kolovanje-sprei-u-tvojoj-edukaciji
Tvoja moć je proporcionalna tvojoj sposobnosti da uživaš. -Napoleon Hil
tvoja-mo-proporcionalna-tvojoj-sposobnosti-da-uiva