Život je sačinjen od mnogih dijelova koji su međusobno zavareni.


ivot-injen-od-mnogih-dijelova-koji-su-meusobno-zavareni
Čarls dikensŽivotsačinjenodmnogihdijelovakojisumeđusobnozavareniŽivot jeje sačinjensačinjen odod mnogihmnogih dijelovadijelova kojikoji susu međusobnomeđusobno zavareniŽivot je sačinjenje sačinjen odsačinjen od mnogihod mnogih dijelovamnogih dijelova kojidijelova koji sukoji su međusobnosu međusobno zavareniŽivot je sačinjen odje sačinjen od mnogihsačinjen od mnogih dijelovaod mnogih dijelova kojimnogih dijelova koji sudijelova koji su međusobnokoji su međusobno zavareniŽivot je sačinjen od mnogihje sačinjen od mnogih dijelovasačinjen od mnogih dijelova kojiod mnogih dijelova koji sumnogih dijelova koji su međusobnodijelova koji su međusobno zavareni

Život je sačinjen od mnogih delova koji su međusobno zavareni.Od mnogih koji jure za bogaćenjem čućeš ovakvo opravdanje: „Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela!“ Ne veruj im, jer obmanjuju i tebe i sebe.Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.