Život je jednostavna stvar. Činiš neke stvari i u većini ne uspeš. Neke uspevaju, te radiš više onoga što uspeva. Ukoliko baš dobro uspe, ostali te kopiraju. Tada ti počinješ raditi nešto drugo. Trik je u činjenju drugačijih stvari.


ivot-jednostavna-stvar-ini-neke-stvari-i-u-veini-ne-uspe-neke-uspevaju-te-radi-vie-onoga-to-uspeva-ukoliko-ba-dobro-uspe-ostali-te-kopiraju-tada-ti
leonardo da vinčiŽivotjednostavnastvarČininekestvarivećinineuspenekeuspevajuteradivieonogatouspevaukolikobadobrouspeostalikopirajutadatipočinjeraditinetodrugotrikčinjenjudrugačijihstvariŽivot jeje jednostavnajednostavna stvarČiniš nekeneke stvaristvari iu većinivećini nene uspešneke uspevajute radišradiš viševiše onogaonoga štošto uspevaukoliko bašbaš dobrodobro uspeostali tete kopirajutada titi počinješpočinješ raditiraditi neštonešto drugotrik jeu činjenjučinjenju drugačijihdrugačijih stvariŽivot je jednostavnaje jednostavna stvarČiniš neke stvarineke stvari istvari i ui u većiniu većini nevećini ne uspešte radiš višeradiš više onogaviše onoga štoonoga što uspevaukoliko baš dobrobaš dobro uspeostali te kopirajutada ti počinješti počinješ raditipočinješ raditi neštoraditi nešto drugotrik je uje u činjenjuu činjenju drugačijihčinjenju drugačijih stvari

Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Ukoliko ne pokušaš da uradiš nešto drugo osim onoga u čemu si se usavršio, nikada nećeš napredovati i rasti. -Ralf Voldo Emerson
ukoliko-ne-pokua-da-uradi-neto-drugo-osim-onoga-u-emu-se-usavrio-nikada-nee-napredovati-i-rasti
Uspeh je obične stvari raditi neobično dobro. -Džim Ron
uspeh-obine-stvari-raditi-neobino-dobro
Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas. -Klint Istvud
morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego