Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti.


ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
ivan turgenjevŽivotkakavbiodabioboljiodmatekaotozdravljeboljebolestiŽivot kakavkakav biobio dada biobolji jeje odod maštekao štošto jeje zdravljezdravlje boljebolje odod bolestiŽivot kakav biokakav bio dabio da biobolji je odje od maštekao što ješto je zdravljeje zdravlje boljezdravlje bolje odbolje od bolestiŽivot kakav bio dakakav bio da biobolji je od maštekao što je zdravlješto je zdravlje boljeje zdravlje bolje odzdravlje bolje od bolestiŽivot kakav bio da biokao što je zdravlje bolješto je zdravlje bolje odje zdravlje bolje od bolesti

Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan
Pijanstvo je kao rano detinjstvo, svi se secaju kakav si bio i sta si radio – sem tebe! :D
pijanstvo-kao-rano-detinjstvo-svi-se-secaju-kakav-bio-i-sta-radio-sem-tebe-d
Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti. -Hipokrat
mudar-ovek-treba-smatrati-zdravlje-kao-jedan-od-najveih-blagoslova-panauiti-kako-da-u-vlastitim-mislima-izvue-korist-iz-svoje-bolesti
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala