Život je kamen koji seče i mrvi.


ivot-kamen-koji-see-i-mrvi
rejmond karverŽivotkamenkojisečemrviŽivot jeje kamenkamen kojikoji sečeseče ii mrviŽivot je kamenje kamen kojikamen koji sečekoji seče iseče i mrviŽivot je kamen kojije kamen koji sečekamen koji seče ikoji seče i mrviŽivot je kamen koji sečeje kamen koji seče ikamen koji seče i mrvi

Čovjek je ružni kamen koji treba oblikovatelja.Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti.Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije.Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje.Pognutu glavu sablja ne seče.Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.