Život je kao sladoled, uživaj u njemu pre nego što se istopi!


ivot-kao-sladoled-uivaj-u-njemu-pre-nego-to-se-istopi
ŽivotkaosladoleduživajnjemuprenegotoseistopiŽivot jeje kaokao sladoleduživaj uu njemunjemu prepre negonego štošto sese istopiŽivot je kaoje kao sladoleduživaj u njemuu njemu prenjemu pre negopre nego štonego što sešto se istopiŽivot je kao sladoleduživaj u njemu preu njemu pre negonjemu pre nego štopre nego što senego što se istopiuživaj u njemu pre negou njemu pre nego štonjemu pre nego što sepre nego što se istopi

Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti. -Odri Hepbner
izaberi-dan-i-uivaj-u-njemu-dan-kako-prolazi-ljude-koje-sree-prolost-me-nauila-da-cenim-sadanjost-i-neu-da-pokvarim-brigama-o-budunosti
Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne