Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je!


ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
ciceronŽivotkojinamdalaprirodakratakalisećanjenadobro upotrebljenživotvečnoŽivot kojikoji namnam jeje daladala prirodapriroda kratakkratak jeali sećanjesećanje nana dobro upotrebljendobro upotrebljen životživot večnovečno jeŽivot koji namkoji nam jenam je dalaje dala prirodadala priroda kratakpriroda kratak jeali sećanje nasećanje na dobro upotrebljenna dobro upotrebljen životdobro upotrebljen život večnoživot večno jeŽivot koji nam jekoji nam je dalanam je dala prirodaje dala priroda kratakdala priroda kratak jeali sećanje na dobro upotrebljensećanje na dobro upotrebljen životna dobro upotrebljen život večnodobro upotrebljen život večno jeŽivot koji nam je dalakoji nam je dala prirodanam je dala priroda kratakje dala priroda kratak jeali sećanje na dobro upotrebljen životsećanje na dobro upotrebljen život večnona dobro upotrebljen život večno je

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno
Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt. -Buda
nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt
Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali