Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je!


ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno
ciceronŽivotkojinamdalaprirodakratakalisjećanjenavaljanoupotrebljenživotvječnoŽivot kojikoji namnam jeje daladala prirodapriroda kratakkratak jeali sjećanjesjećanje nana valjanovaljano upotrebljenupotrebljen životživot vječnovječno jeŽivot koji namkoji nam jenam je dalaje dala prirodadala priroda kratakpriroda kratak jeali sjećanje nasjećanje na valjanona valjano upotrebljenvaljano upotrebljen životupotrebljen život vječnoživot vječno jeŽivot koji nam jekoji nam je dalanam je dala prirodaje dala priroda kratakdala priroda kratak jeali sjećanje na valjanosjećanje na valjano upotrebljenna valjano upotrebljen životvaljano upotrebljen život vječnoupotrebljen život vječno jeŽivot koji nam je dalakoji nam je dala prirodanam je dala priroda kratakje dala priroda kratak jeali sjećanje na valjano upotrebljensjećanje na valjano upotrebljen životna valjano upotrebljen život vječnovaljano upotrebljen život vječno je

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt. -Buda
nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt
Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
Život je ono što nam se dešava dok pravimo planove za život. -Džon Lenon
ivot-ono-to-nam-se-deava-dok-pravimo-planove-za-ivot
Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. -Otac Tadej
ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot