Život je kratak, ali je ipak sladak.


ivot-kratak-ali-ipak-sladak
euripidŽivotkratakaliipaksladakŽivot jeje kratakali jeje ipakipak sladakŽivot je kratakali je ipakje ipak sladakali je ipak sladak

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutačna. -Hipokrat
ivot-kratak-sticanje-znanja-dugo-iskustvo-varljivo-a-povoljna-prilika-trenutana
Život je kratak ili suviše dug, da bi sebi mogla dozvoliti taj luksuz da živim loše. -Paulo Koeljo
ivot-kratak-ili-suvie-dug-da-bi-sebi-mogla-dozvoliti-taj-luksuz-da-ivim-loe
Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti. -Hipokrat
ivot-tako-kratak-a-zanat-tako-opiran-za-nauiti
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.
ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno