Život je kratak ili suviše dug, da bi sebi mogla dozvoliti taj luksuz da živim loše.


ivot-kratak-ili-suvie-dug-da-bi-sebi-mogla-dozvoliti-taj-luksuz-da-ivim-loe
paulo koeljoŽivotkratakilisuviedugdabisebimogladozvolititajluksuzživimloeŽivot jeje kratakkratak iliili suvišesuviše dugda bibi sebisebi moglamogla dozvolitidozvoliti tajtaj luksuzluksuz dada živimživim lošeŽivot je kratakje kratak ilikratak ili suvišeili suviše dugda bi sebibi sebi moglasebi mogla dozvolitimogla dozvoliti tajdozvoliti taj luksuztaj luksuz daluksuz da živimda živim lošeŽivot je kratak ilije kratak ili suvišekratak ili suviše dugda bi sebi moglabi sebi mogla dozvolitisebi mogla dozvoliti tajmogla dozvoliti taj luksuzdozvoliti taj luksuz dataj luksuz da živimluksuz da živim lošeŽivot je kratak ili suvišeje kratak ili suviše dugda bi sebi mogla dozvolitibi sebi mogla dozvoliti tajsebi mogla dozvoliti taj luksuzmogla dozvoliti taj luksuz dadozvoliti taj luksuz da živimtaj luksuz da živim loše

Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto. -Ruske poslovice
ljubav-staklo-koje-se-lomi-ako-ga-ovek-primi-suvie-nesigurno-ili-suvie-vrsto
Mojoj neprijateljici zelim dug zivot da bi mogla da vidi sve moje uspehe!!!!!!!!!
mojoj-neprijateljici-zelim-dug-zivot-da-bi-mogla-da-vidi-sve-moje-uspehe
Zavoli trag moga osmeha na rubu čaše, na cigareti, i blatnjav hod duž ulica koje sigurno nekuda vode. Bićemo suviše voljeni ili suviše prokleti. Budi uz mene kad odem. -Miroslav Mika Antić
zavoli-trag-moga-osmeha-na-rubu-ae-na-cigareti-i-blatnjav-hod-ulica-koje-sigurno-nekuda-vode-biemo-suvie-voljeni-ili-suvie-prokleti-budi-uz-mene-kad
Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme. -Demokrit
ivot-bez-ijedne-gozbe-dug-put-na-kome-nema-krme