Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.


ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae
ŽivotkrataknedozvolitedavamnajbitnijerečiostanuneizrečenereciteljudimakojevolitekolikoihvoliteznačeŽivot jeje kratakne dozvolitedozvolite dada vamvam najbitnijenajbitnije rečireči ostanuostanu neizrečenerecite ljudimaljudima kojekoje volitevolite kolikokoliko ihih volitekoliko vamvam značeŽivot je kratakne dozvolite dadozvolite da vamda vam najbitnijevam najbitnije rečinajbitnije reči ostanureči ostanu neizrečenerecite ljudima kojeljudima koje volitekoje volite kolikovolite koliko ihkoliko ih volitekoliko vam značene dozvolite da vamdozvolite da vam najbitnijeda vam najbitnije rečivam najbitnije reči ostanunajbitnije reči ostanu neizrečenerecite ljudima koje voliteljudima koje volite kolikokoje volite koliko ihvolite koliko ih volitene dozvolite da vam najbitnijedozvolite da vam najbitnije rečida vam najbitnije reči ostanuvam najbitnije reči ostanu neizrečenerecite ljudima koje volite kolikoljudima koje volite koliko ihkoje volite koliko ih volite

Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…
onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite. -Agata Kristi
moda-ovo-udno-ali-samo-kada-vidite-ljude-kako-su-blesavi-shvatate-koliko-ih-zapravo-volite
Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja. -Sokrat
svako-e-znati-da-vam-kae-koliko-ima-koza-i-ovaca-ali-ne-i-koliko-ima-prijatelja
Tužno je kad volite nekog neizmerno i kad vam on predstavlja najbitniju osobu na svetu a on za to ne mari. Kad osećate ogromnu bol koju on prouzrokuje svojom ...
tuno-kad-volite-nekog-neizmerno-i-kad-vam-on-predstavlja-najbitniju-osobu-na-svetu-a-on-za-to-ne-mari-kad-oseate-ogromnu-bol-koju-on-prouzrokuje
Nema drugog grijeha do nemanja ljubavi. Imajte hrabrosti, budite sposobni da volite, makar ljubav djelovala izdajnički i užasno. Radujte se ljubavi. Radujte se pobjedi. Slijedite ono što vam srce nalaže. -Paulo Koeljo
nema-drugog-grijeha-do-nemanja-ljubavi-imajte-hrabrosti-budite-sposobni-da-volite-makar-ljubav-djelovala-izdajniki-i-uasno-radujte-se-ljubavi-radujte